Nieruchomość w spadku, co warto wiedzieć?

Co do zasady odziedziczone mieszkanie nie wymaga wyceny o ile jesteśmy gotowi na zapłatę podatku według wytycznych urzędu skarbowego. Niestety te wyceny są często dokonywane na podstawie uśrednionych cen rynkowych, nie koniecznie odzwierciedlających stan zastany nieruchomości. 


Należy pamiętać, iż spadkowe mieszkania w znakomitej części są nieruchomościami starszymi o funkcjonalnościach i standarcie znacznie odbiegającym od rynkowego.
Wtedy warto pomyśleć o usłudze wyceny nieruchomości do rozliczenia z fiskusem.

Określenie realnej wartości mieszkania na dzień uzyskania spadku może znacznie różnić się od średniej wartości nieruchomości sprzedawanych na wolnym rynku. Niższa wartość mieszkania wiąże się z niższą kwotą podatku, który musimy odprowadzić do urzędu skarbowego. 


Wycena zewnętrznego rzeczoznawcy przydaje się również przy obliczaniu zachowku, który należy się wszystkim spadkobiercom ustawowym czy też dziedziczenia.

Jeśli chodzi o dziedziczenie warto znać wartość nieruchomości by sprawiedliwie podzielić spadek między spadkobierców. Podobnie jest w sytuacji, gdy spadkowawca przekazał w testamencie nieruchomość na rzecz innej osoby lub podmiotu nie będącego spadkobiercą ustawowym. W takiej sytuacji spadkobiercom należy się zachowek, który jest określany jako odpowiedni udział. 


Odpowiedź na pytanie - wyceniać, czy też nie zależy w takim razie od osób, których spadek dotyczy. Jednak w wielu przypadkach odpowiednia forma oceny wartości nieruchomości może znacznie ułatwić czynności związane ze sprawiedliwym podziałem masy spadkowej. Należy też pamiętać, iż wyceniana jest wartość nieruchomości na dzień uzyskania prawa do spadku a nie na dzień rozliczenia.